Tel.: +420 605 830 218
E-mail: strelec@strelecdent.cz

BIO HPP

Rozsáhlé nosné konstrukce jako Bränemarkův můstek, teleskopické a konusové práce zhotovujeme především z materiálu Bio HPP. Materiál je vhodný k výrobě individuálních abutmentů, můstků a sólo korunek. Jedná se o částečně krystalický termoplast vyztužený keramickými částicemi, který má vynikajicí vlastnosti podobné kosti. Je velice pevný, částečně pružný, lehký a má ideální tepelnou vodivost. Vyniká trvanlivostí třecí funkce mezi primárním a sekundárním pláštěm, proto je ideálním materiálem pro teleskopické a konusové práce.